Myint Aung Myint Aung

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 05-02-2016
အဆင့္ 62 အမွတ္ေပါင္း 487
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 414 ႏိုင္ပြဲ 339 ႐ႈံးပြဲ 70 သေရပြဲ 5

Myint Aung နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ မေန႕က
2 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ မေန႕က
3 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ မေန႕က
4 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ မေန႕က
5 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ မေန႕က
6 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ မေန႕က
7 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ မေန႕က
8 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ မေန႕က
9 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ မေန႕က
10 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ မေန႕က
11 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
12 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
13 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
14 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
15 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
16 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
17 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
18 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
19 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
20 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
21 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
22 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
23 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
24 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
25 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
26 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
27 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
28 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
29 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
30 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
31 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
32 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
33 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
34 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
35 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
36 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
37 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
38 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
39 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
40 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
41 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
42 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
43 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
44 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
45 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
46 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
47 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
48 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
49 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
50 ႏုိင္ Ba Gyi Maung 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 25 ) ခု

အဏုျမဴဗံုး

အဏုျမဴဗံုး

ရရွိခဲ့တယ္ မေန႕က

တင့္ကား

တင့္ကား

x 2 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 16-4-2016

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

ရရွိခဲ့တယ္ 6-2-2016

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 10 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 1 အပတ္အၾကာက

ဓား

ဓား

x 9 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 11-5-2018

သူရဲေကာင္း

သူရဲေကာင္း

x 2 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 7-2-2016