Myint Aung Myint Aung

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 05-02-2016
အဆင့္ 44 အမွတ္ေပါင္း 572
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 444 ႏိုင္ပြဲ 369 ႐ႈံးပြဲ 70 သေရပြဲ 5

Myint Aung နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႏုိင္ Maung Maung Lay 2 မွတ္ 30-6-2018
2 ႏုိင္ Maung Maung Lay 2 မွတ္ 30-6-2018
3 ႏုိင္ Maung Maung Lay 2 မွတ္ 30-6-2018
4 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 30-6-2018
5 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 30-6-2018
6 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 30-6-2018
7 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 30-6-2018
8 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 30-6-2018
9 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 30-6-2018
10 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 30-6-2018
11 ႏုိင္ Maung Maung Lay 2 မွတ္ 26-6-2018
12 ႏုိင္ Maung Maung Lay 2 မွတ္ 26-6-2018
13 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 26-6-2018
14 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 26-6-2018
15 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 26-6-2018
16 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 26-6-2018
17 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 26-6-2018
18 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 26-6-2018
19 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 26-6-2018
20 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 26-6-2018
21 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 23-6-2018
22 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 23-6-2018
23 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 23-6-2018
24 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 23-6-2018
25 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 23-6-2018
26 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 23-6-2018
27 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 23-6-2018
28 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 23-6-2018
29 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 23-6-2018
30 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 23-6-2018
31 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 20-6-2018
32 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 20-6-2018
33 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 20-6-2018
34 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 20-6-2018
35 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 20-6-2018
36 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 20-6-2018
37 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 20-6-2018
38 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 20-6-2018
39 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 20-6-2018
40 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 20-6-2018
41 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 14-6-2018
42 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 14-6-2018
43 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 14-6-2018
44 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 14-6-2018
45 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 14-6-2018
46 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 14-6-2018
47 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 14-6-2018
48 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 14-6-2018
49 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 14-6-2018
50 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 14-6-2018

ဆုတံဆိပ္ ( 25 ) ခု

အဏုျမဴဗံုး

အဏုျမဴဗံုး

ရရွိခဲ့တယ္ 20-6-2018

တင့္ကား

တင့္ကား

x 2 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 16-4-2016

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

ရရွိခဲ့တယ္ 6-2-2016

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 10 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 8-6-2018

ဓား

ဓား

x 9 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 11-5-2018

သူရဲေကာင္း

သူရဲေကာင္း

x 2 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 7-2-2016