Kaung Htet Kaung Htet

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 30-08-2018
အဆင့္ 24,270 အမွတ္ေပါင္း 37
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 123 ႏိုင္ပြဲ 25 ႐ႈံးပြဲ 98 သေရပြဲ 0

Kaung Htet နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး An SueYeh 1 မွတ္ မေန႕က
2 ႐ႈံး An SueYeh 1 မွတ္ မေန႕က
3 ႐ႈံး An SueYeh 1 မွတ္ မေန႕က
4 ႐ႈံး Zaw Win Lay 1 မွတ္ မေန႕က
5 ႐ႈံး Nay Yar 1 မွတ္ မေန႕က
6 ႐ႈံး Nay Yar 1 မွတ္ မေန႕က
7 ႐ႈံး Tun Lin 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
8 ႐ႈံး Tun Lin 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
9 ႏုိင္ Engr Ko Thiha 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
10 ႏုိင္ Engr Ko Thiha 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
11 ႐ႈံး Sayar AyeMin 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
12 ႐ႈံး Myatmoe Aung 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
13 ႏုိင္ Jax Dylan 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
14 ႏုိင္ Jax Dylan 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
15 ႏုိင္ Saw Htat 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
16 ႏုိင္ မမ ေနေန 2 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
17 ႏုိင္ မမ ေနေန 2 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
18 ႏုိင္ မမ ေနေန 2 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
19 ႐ႈံး မမ ေနေန 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
20 ႏုိင္ Hnin HninWai 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
21 ႐ႈံး Jax Dylan 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
22 ႐ႈံး Jax Dylan 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
23 ႏုိင္ Thandar Soe 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
24 ႏုိင္ Zoon Zoon 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
25 ႐ႈံး Myatmoe Aung 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
26 ႏုိင္ Ko Zaing 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
27 ႏုိင္ Sayar AyeMin 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
29 ႐ႈံး Jax Dylan 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
30 ႐ႈံး Khunt Thu Aung 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
31 ႐ႈံး Moe Sat 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
32 ႐ႈံး Waiyan Waiyan 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
33 ႐ႈံး Waiyan Waiyan 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
34 ႐ႈံး Zaw Myo 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
35 ႐ႈံး Ag Soe 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
36 ႐ႈံး Ag Soe 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
37 ႐ႈံး အာ ကာ 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
38 ႐ႈံး အာ ကာ 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
39 ႐ႈံး အာ ကာ 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
40 ႏုိင္ Thura Kyaw Nyein 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
41 ႐ႈံး Zaw Myo 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
42 ႏုိင္ Ko Phyo Wai 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
43 ႐ႈံး Ye Yint 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
44 ႐ႈံး U Gyi Mg 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
45 ႏုိင္ Thuya Tun 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
46 ႐ႈံး Saw Htat 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
47 ႏုိင္ Saw Htat 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
48 ႏုိင္ Ag Soe 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
49 ႐ႈံး U Kyaw Nyunt Naing 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
50 ႐ႈံး U Kyaw Nyunt Naing 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 1 ) ခု

ဓား

ဓား

ရရွိခဲ့တယ္ 3 ရက္အၾကာက