Dingrin Kum San Dingrin Kum San

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 22-06-2018
အဆင့္ 145 အမွတ္ေပါင္း 313
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 319 ႏိုင္ပြဲ 241 ႐ႈံးပြဲ 67 သေရပြဲ 11

Dingrin Kum San နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႏုိင္ Ko Aung Aung 1 မွတ္ 6 နာရီအၾကာက
2 ႏုိင္ Kyaw Min Thu 1 မွတ္ 6 နာရီအၾကာက
3 ႏုိင္ Kyaw Min Thu 2 မွတ္ 7 နာရီအၾကာက
4 ႏုိင္ Zaw Hein 1 မွတ္ 7 နာရီအၾကာက
5 ႏုိင္ Zaw Hein 1 မွတ္ 8 နာရီအၾကာက
6 ႏုိင္ Zaw Hein 1 မွတ္ 8 နာရီအၾကာက
7 ႏုိင္ ဒသ ဂီရိ 2 မွတ္ 8 နာရီအၾကာက
8 ႏုိင္ Nay Yar 1 မွတ္ 8 နာရီအၾကာက
9 ႏုိင္ SoeThu Aung 1 မွတ္ 9 နာရီအၾကာက
10 ႏုိင္ Nay Yar 1 မွတ္ 10 နာရီအၾကာက
11 ႏုိင္ Ko Kyaw 2 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
12 ႏုိင္ Nyi Hein 1 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
13 ႏုိင္ Hnin HninWai 1 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
14 ႏုိင္ Zaw Hein 1 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
15 ႐ႈံး Ko Kyaw 3 မွတ္ 17 နာရီအၾကာက
16 ႏုိင္ Hnin HninWai 1 မွတ္ 17 နာရီအၾကာက
17 ႏုိင္ Hnin HninWai 1 မွတ္ 18 နာရီအၾကာက
18 ႏုိင္ Ko Pauk 2 မွတ္ မေန႕က
19 ႏုိင္ Mg Mg 2 မွတ္ မေန႕က
20 ႏုိင္ Ko Phoe Nyan 1 မွတ္ မေန႕က
21 ႏုိင္ Hnin HninWai 1 မွတ္ မေန႕က
22 ႏုိင္ Ealy Pain 1 မွတ္ မေန႕က
23 ႏုိင္ Thant Zin 2 မွတ္ မေန႕က
25 ႏုိင္ Dnine Dnine 1 မွတ္ မေန႕က
26 ႏုိင္ Clean Slate 2 မွတ္ မေန႕က
27 ႏုိင္ Ya Zarmin 2 မွတ္ မေန႕က
28 ႏုိင္ Ya Zarmin 2 မွတ္ မေန႕က
29 ႏုိင္ Ya Zarmin 2 မွတ္ မေန႕က
31 ႏုိင္ San Paw 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
32 ႏုိင္ Khunt Thu Aung 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
33 ႏုိင္ Nay Yar 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
34 ႏုိင္ Khunt Thu Aung 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
35 ႏုိင္ Khunt Thu Aung 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
36 ႏုိင္ Aung Win Hlaing 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
37 ႏုိင္ Nay Yar 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
38 ႏုိင္ Saw Htat 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
39 ႐ႈံး U Aung Linn Tun 3 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
40 ႏုိင္ ေကေအ တီ 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
41 ႏုိင္ U Aung Linn Tun 4 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
42 ႏုိင္ Hnin HninWai 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
43 ႏုိင္ Nyi Hein 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
44 ႏုိင္ Win Tun 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
45 ႏုိင္ MaHar 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
46 သေရ Yinkhat Pan 0 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
47 ႏုိင္ AluminiumCity Aluminiu... 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
48 ႏုိင္ Gabriel Du 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
49 ႏုိင္ Yinkhat Pan 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
50 ႏုိင္ Yinkhat Pan 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 18 ) ခု

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

ရရွိခဲ့တယ္ 17 နာရီအၾကာက

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 5 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 2 ရက္အၾကာက

ဓား

ဓား

x 12 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 4 ရက္အၾကာက