Soetunoo Soetunoo

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 12-06-2018
အဆင့္ 20,231 အမွတ္ေပါင္း 96
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 54 ႏိုင္ပြဲ 22 ႐ႈံးပြဲ 32 သေရပြဲ 0

Soetunoo နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး U Gyi Mg 1 မွတ္ 2 နာရီအၾကာက
2 ႏုိင္ Myo Nyunt Taxi 5 မွတ္ 3 နာရီအၾကာက
3 ႐ႈံး Ko Zaing 1 မွတ္ 15 နာရီအၾကာက
4 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ 21 နာရီအၾကာက
5 ႐ႈံး Ko Aung Aung 1 မွတ္ မေန႕က
6 ႐ႈံး Ye Pyay 1 မွတ္ မေန႕က
7 ႐ႈံး Win Tun 1 မွတ္ မေန႕က
8 ႐ႈံး Pearl Diamond 1 မွတ္ မေန႕က
10 ႏုိင္ Ko Htun Kyaw 2 မွတ္ မေန႕က
11 ႐ႈံး SoeThu Aung 1 မွတ္ မေန႕က
12 ႐ႈံး MaHar 1 မွတ္ မေန႕က
13 ႐ႈံး Thura Kyaw Nyein 1 မွတ္ မေန႕က
14 ႐ႈံး Tun Thein 2 မွတ္ မေန႕က
15 ႐ႈံး Win Kyaw 2 မွတ္ မေန႕က
16 ႏုိင္ Mg Mg 2 မွတ္ မေန႕က
17 ႐ႈံး Myo Nyunt Taxi 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
18 ႏုိင္ Ko Zaing 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
19 ႐ႈံး Khunn Sett 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
20 ႏုိင္ Chit Kaung 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
21 ႏုိင္ Chit Kaung 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
22 ႐ႈံး Pearl Diamond 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
25 ႏုိင္ Hen Ry 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
26 ႐ႈံး Ko Khaing 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
27 ႐ႈံး Thiha Aung 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
28 ႏုိင္ Ko Htun Kyaw 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
29 ႐ႈံး Nyi Hein 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
30 ႐ႈံး MaHar 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
31 ႐ႈံး Ko Phyo Wai 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
32 ႏုိင္ Nyi Hein 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
33 ႏုိင္ Chess Man 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
34 ႏုိင္ Ko Soe 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
35 ႏုိင္ Ko Pauk 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
36 ႏုိင္ Ye Aung 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
37 ႐ႈံး Ye Aung 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
38 ႏုိင္ Ko Ko Oo 7 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
40 ႐ႈံး Ealy Pain 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
41 ႏုိင္ Ko Soe 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
42 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
43 ႏုိင္ Thuya Tun 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
44 ႏုိင္ Thuya Tun 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
45 ႏုိင္ MaHar 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
46 ႐ႈံး အဲဏီ 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
47 ႐ႈံး Libra Zaw 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
48 ႐ႈံး Ko Zaing 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
49 ႏုိင္ Sezy Sparrow 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
50 ႐ႈံး Kyawmgmgwin Sky 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 1 ) ခု

ဓား

ဓား

ရရွိခဲ့တယ္ 3 ရက္အၾကာက