အဲဏီ အဲဏီ

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 27-05-2018
အဆင့္ 189 အမွတ္ေပါင္း 279
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 2,231 ႏိုင္ပြဲ 1,597 ႐ႈံးပြဲ 573 သေရပြဲ 61

အဲဏီ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး Kyawsan Win 3 မွတ္ 13-9-2018
2 ႐ႈံး ငမူး 3 မွတ္ 21-8-2018
3 ႐ႈံး ငမူး 3 မွတ္ 21-8-2018
4 ႐ႈံး ငမူး 3 မွတ္ 21-8-2018
5 ႐ႈံး ငမူး 3 မွတ္ 21-8-2018
6 ႐ႈံး ငမူး 3 မွတ္ 21-8-2018
7 ႐ႈံး ငမူး 3 မွတ္ 21-8-2018
8 ႐ႈံး Zoon Zoon 4 မွတ္ 21-8-2018
9 ႏုိင္ Grishuck 1 မွတ္ 21-8-2018
10 ႏုိင္ Grishuck 1 မွတ္ 21-8-2018
11 ႐ႈံး Min Ko Ko 4 မွတ္ 21-8-2018
12 ႏုိင္ Phyo Min 1 မွတ္ 20-8-2018
13 ႐ႈံး Zaw Win Lay 4 မွတ္ 20-8-2018
14 ႐ႈံး Zaw Win Lay 4 မွတ္ 20-8-2018
15 ႏုိင္ Kyawsan Win 1 မွတ္ 20-8-2018
16 ႏုိင္ Won Koko 1 မွတ္ 20-8-2018
17 ႏုိင္ To Day 1 မွတ္ 20-8-2018
18 ႏုိင္ Yupa Kyaw 1 မွတ္ 18-8-2018
19 ႏုိင္ Yupa Kyaw 1 မွတ္ 18-8-2018
20 ႐ႈံး Kwee Soee 4 မွတ္ 18-8-2018
21 ႏုိင္ Aungmyo Myo 1 မွတ္ 18-8-2018
22 ႐ႈံး Moetain 4 မွတ္ 18-8-2018
23 ႐ႈံး Moetain 4 မွတ္ 18-8-2018
24 ႏုိင္ Moetain 2 မွတ္ 18-8-2018
25 ႐ႈံး Moetain 4 မွတ္ 18-8-2018
26 ႏုိင္ Ko Zaing 1 မွတ္ 18-8-2018
27 ႐ႈံး Ko Zaing 4 မွတ္ 18-8-2018
28 ႐ႈံး Accer Hein 4 မွတ္ 18-8-2018
29 ႏုိင္ Accer Hein 5 မွတ္ 18-8-2018
30 ႐ႈံး Accer Hein 4 မွတ္ 18-8-2018
31 ႏုိင္ Accer Hein 5 မွတ္ 18-8-2018
32 ႏုိင္ Saw Sawarnold 1 မွတ္ 18-8-2018
33 ႏုိင္ Saw Sawarnold 1 မွတ္ 18-8-2018
34 ႏုိင္ Saw Sawarnold 1 မွတ္ 18-8-2018
35 ႏုိင္ Chit Kaung 2 မွတ္ 18-8-2018
36 သေရ ကိုကို ကို 0 မွတ္ 18-8-2018
37 ႏုိင္ ကိုကို ကို 2 မွတ္ 18-8-2018
38 ႐ႈံး ကိုကို ကို 4 မွတ္ 18-8-2018
39 ႏုိင္ Soe Win Naing 3 မွတ္ 18-8-2018
40 ႐ႈံး အာ ကာ 4 မွတ္ 16-8-2018
41 သေရ အာ ကာ 0 မွတ္ 16-8-2018
42 သေရ အာ ကာ 0 မွတ္ 16-8-2018
43 ႐ႈံး အာ ကာ 4 မွတ္ 16-8-2018
44 ႏုိင္ အာ ကာ 5 မွတ္ 16-8-2018
45 ႐ႈံး အာ ကာ 4 မွတ္ 16-8-2018
46 ႏုိင္ အာ ကာ 5 မွတ္ 16-8-2018
47 ႏုိင္ York Lay 1 မွတ္ 16-8-2018
48 ႏုိင္ York Lay 1 မွတ္ 16-8-2018
49 ႏုိင္ York Lay 1 မွတ္ 16-8-2018
50 ႐ႈံး KoKo Lusoe 4 မွတ္ 14-8-2018

ဆုတံဆိပ္ ( 138 ) ခု

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

x 6 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 29-7-2018

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 38 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 14-8-2018

ဓား

ဓား

x 84 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 20-8-2018

သူရဲေကာင္း

သူရဲေကာင္း

x 10 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 5-8-2018