အဲဏီ အဲဏီ

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 27-05-2018
အဆင့္ 181 အမွတ္ေပါင္း 282
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 2,230 ႏိုင္ပြဲ 1,597 ႐ႈံးပြဲ 572 သေရပြဲ 61

အဲဏီ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

7 ႐ႈံး Zoon Zoon 4 မွတ္ 7 နာရီအၾကာက
8 ႏုိင္ Grishuck 1 မွတ္ 7 နာရီအၾကာက
9 ႏုိင္ Grishuck 1 မွတ္ 7 နာရီအၾကာက
10 ႐ႈံး Min Ko Ko 4 မွတ္ 7 နာရီအၾကာက
11 ႏုိင္ Phyo Min 1 မွတ္ မေန႕က
12 ႐ႈံး Zaw Win Lay 4 မွတ္ မေန႕က
13 ႐ႈံး Zaw Win Lay 4 မွတ္ မေန႕က
14 ႏုိင္ Kyawsan Win 1 မွတ္ မေန႕က
15 ႏုိင္ Won Koko 1 မွတ္ မေန႕က
16 ႏုိင္ To Day 1 မွတ္ မေန႕က
17 ႏုိင္ Yupa Kyaw 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
18 ႏုိင္ Yupa Kyaw 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
19 ႐ႈံး Kwee Soee 4 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
20 ႏုိင္ Aungmyo Myo 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
21 ႐ႈံး Moetain 4 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
22 ႐ႈံး Moetain 4 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
23 ႏုိင္ Moetain 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
24 ႐ႈံး Moetain 4 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
25 ႏုိင္ Ko Zaing 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
26 ႐ႈံး Ko Zaing 4 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
27 ႐ႈံး Accer Hein 4 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
28 ႏုိင္ Accer Hein 5 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
29 ႐ႈံး Accer Hein 4 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
30 ႏုိင္ Accer Hein 5 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
31 ႏုိင္ Saw Sawarnold 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
32 ႏုိင္ Saw Sawarnold 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
33 ႏုိင္ Saw Sawarnold 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
34 ႏုိင္ Chit Kaung 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
36 ႏုိင္ ကိုကို ကို 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
38 ႏုိင္ Soe Win Naing 3 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
39 ႐ႈံး အာ ကာ 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
40 သေရ အာ ကာ 0 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
41 သေရ အာ ကာ 0 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
42 ႐ႈံး အာ ကာ 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
43 ႏုိင္ အာ ကာ 5 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
44 ႐ႈံး အာ ကာ 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
45 ႏုိင္ အာ ကာ 5 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
46 ႏုိင္ York Lay 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
47 ႏုိင္ York Lay 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
48 ႏုိင္ York Lay 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
49 ႐ႈံး KoKo Lusoe 4 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
50 ႐ႈံး KoKo Lusoe 4 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 138 ) ခု

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

x 6 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 3 အပတ္အၾကာက

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 38 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 1 အပတ္အၾကာက

ဓား

ဓား

x 84 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ မေန႕က

သူရဲေကာင္း

သူရဲေကာင္း

x 10 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 2 အပတ္အၾကာက