MaHar MaHar

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 28-04-2018
အဆင့္ 357 အမွတ္ေပါင္း 199
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 1,580 ႏိုင္ပြဲ 910 ႐ႈံးပြဲ 634 သေရပြဲ 36

MaHar နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႏုိင္ Ko Aung Aung 1 မွတ္ 13-8-2018
2 ႏုိင္ ဘရန္ 2 မွတ္ 12-8-2018
3 ႐ႈံး Tin Win 2 မွတ္ 11-8-2018
4 ႐ႈံး Tin Win 2 မွတ္ 11-8-2018
5 ႏုိင္ Tin Win 2 မွတ္ 11-8-2018
6 ႐ႈံး Yan Aung Thu 2 မွတ္ 11-8-2018
7 ႏုိင္ Won Koko 1 မွတ္ 11-8-2018
8 ႏုိင္ Tin Win 2 မွတ္ 10-8-2018
9 ႐ႈံး Tin Win 2 မွတ္ 10-8-2018
10 ႏုိင္ Tin Win 2 မွတ္ 10-8-2018
11 ႐ႈံး Tin Win 2 မွတ္ 10-8-2018
12 ႏုိင္ Tin Win 2 မွတ္ 10-8-2018
13 ႏုိင္ Tin Win 2 မွတ္ 10-8-2018
14 ႐ႈံး Ko Phoe Nyan 2 မွတ္ 10-8-2018
15 ႏုိင္ Ko Phoe Nyan 1 မွတ္ 10-8-2018
16 ႏုိင္ Won Koko 1 မွတ္ 10-8-2018
17 ႏုိင္ Won Koko 1 မွတ္ 10-8-2018
18 ႏုိင္ Won Koko 1 မွတ္ 9-8-2018
19 ႐ႈံး Dingrin Kum San 2 မွတ္ 9-8-2018
20 ႏုိင္ Phyo Wai Oo 1 မွတ္ 9-8-2018
21 သေရ Dingrin Kum San 0 မွတ္ 9-8-2018
22 သေရ Ye Yint 0 မွတ္ 9-8-2018
23 ႏုိင္ Ye Yint 1 မွတ္ 9-8-2018
24 ႏုိင္ Ye Yint 1 မွတ္ 9-8-2018
25 ႏုိင္ Ye Yint 1 မွတ္ 9-8-2018
26 ႏုိင္ Ye Yint 1 မွတ္ 9-8-2018
27 ႐ႈံး Ye Yint 2 မွတ္ 9-8-2018
28 ႐ႈံး Ye Yint 2 မွတ္ 9-8-2018
29 ႏုိင္ Ye Yint 1 မွတ္ 9-8-2018
30 ႏုိင္ Ye Yint 1 မွတ္ 9-8-2018
31 ႏုိင္ Sai Sai 6 မွတ္ 9-8-2018
32 ႐ႈံး Sai Sai 2 မွတ္ 9-8-2018
33 ႐ႈံး ဘုန္းလေရာင္ 2 မွတ္ 9-8-2018
34 ႐ႈံး ဘုန္းလေရာင္ 2 မွတ္ 9-8-2018
35 ႐ႈံး ဘုန္းလေရာင္ 2 မွတ္ 9-8-2018
36 ႐ႈံး U Moe Kyaw 2 မွတ္ 9-8-2018
37 ႏုိင္ Grishuck 1 မွတ္ 8-8-2018
38 ႏုိင္ Waimoe M Ilias 1 မွတ္ 8-8-2018
39 ႏုိင္ Won Koko 1 မွတ္ 8-8-2018
40 ႐ႈံး ဦး ေက်ာ္ျမိုင္ 2 မွတ္ 8-8-2018
41 ႐ႈံး Aung Gyi 2 မွတ္ 8-8-2018
42 ႐ႈံး Moe Zaw Myint 2 မွတ္ 8-8-2018
43 ႐ႈံး Moe Zaw Myint 3 မွတ္ 8-8-2018
44 ႏုိင္ Moe Zaw Myint 2 မွတ္ 8-8-2018
45 ႏုိင္ Tin Win 2 မွတ္ 8-8-2018
46 ႐ႈံး Tin Win 2 မွတ္ 8-8-2018
47 ႐ႈံး Tin Win 3 မွတ္ 8-8-2018
48 ႐ႈံး Tinyu Mya 3 မွတ္ 7-8-2018
49 ႏုိင္ Tinyu Mya 1 မွတ္ 7-8-2018
50 ႏုိင္ Tinyu Mya 1 မွတ္ 7-8-2018

ဆုတံဆိပ္ ( 57 ) ခု

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 8 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 7-8-2018

ဓား

ဓား

x 48 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 9-8-2018

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ရရွိခဲ့တယ္ 7-5-2018