ေမာင္ေမာင္လတ္ ေမာင္ေမာင္လတ္

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 11-04-2018
အဆင့္ 859 အမွတ္ေပါင္း 116
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 262 ႏိုင္ပြဲ 140 ႐ႈံးပြဲ 108 သေရပြဲ 14

ေမာင္ေမာင္လတ္ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး Brave Lion 2 မွတ္ 13-8-2018
2 ႏုိင္ Dnine Dnine 1 မွတ္ 12-8-2018
3 ႏုိင္ Dnine Dnine 1 မွတ္ 12-8-2018
4 ႏုိင္ Moe Zaw Myint 2 မွတ္ 12-8-2018
5 ႐ႈံး Moe Zaw Myint 2 မွတ္ 12-8-2018
6 ႏုိင္ Min Zaw Hlaing 2 မွတ္ 11-8-2018
7 ႏုိင္ Ko Htoo 1 မွတ္ 8-8-2018
8 ႏုိင္ Ko Htoo 1 မွတ္ 8-8-2018
9 ႏုိင္ Ko Htoo 1 မွတ္ 8-8-2018
10 ႏုိင္ Aung Gyi 2 မွတ္ 8-8-2018
11 ႏုိင္ Moe Zaw Myint 2 မွတ္ 8-8-2018
12 ႐ႈံး Moe Zaw Myint 2 မွတ္ 8-8-2018
13 ႐ႈံး Moe Zaw Myint 2 မွတ္ 8-8-2018
14 ႏုိင္ San Paw 1 မွတ္ 7-8-2018
15 ႐ႈံး Aung Htet 2 မွတ္ 7-8-2018
16 ႐ႈံး Aung Htet 2 မွတ္ 7-8-2018
17 ႐ႈံး Aung Htet 2 မွတ္ 7-8-2018
18 ႏုိင္ Aung Htet 1 မွတ္ 7-8-2018
19 ႐ႈံး Kyaw Lin Tun 2 မွတ္ 7-8-2018
20 ႏုိင္ Tun Thein 1 မွတ္ 6-8-2018
21 ႐ႈံး Tun Thein 2 မွတ္ 6-8-2018
22 ႏုိင္ Ko Than 1 မွတ္ 6-8-2018
23 ႏုိင္ Phyo Wai Oo 1 မွတ္ 6-8-2018
24 ႏုိင္ Phyo Wai Oo 1 မွတ္ 6-8-2018
25 ႏုိင္ U Moe Kyaw 2 မွတ္ 4-8-2018
26 ႐ႈံး U Moe Kyaw 2 မွတ္ 4-8-2018
27 ႏုိင္ U Moe Kyaw 2 မွတ္ 4-8-2018
28 ႏုိင္ Bo Kyaw 1 မွတ္ 4-8-2018
30 ႏုိင္ Saw Nadi 2 မွတ္ 4-8-2018
31 ႐ႈံး Dingrin Kum San 2 မွတ္ 3-8-2018
32 ႐ႈံး Dingrin Kum San 2 မွတ္ 3-8-2018
33 ႐ႈံး Phoe Tha Kyar 2 မွတ္ 3-8-2018
34 ႏုိင္ ဒသ ဂီရိ 1 မွတ္ 3-8-2018
35 ႏုိင္ ဒသ ဂီရိ 1 မွတ္ 3-8-2018
36 ႏုိင္ Mahar Kyaw 2 မွတ္ 3-8-2018
37 ႏုိင္ Mahar Kyaw 2 မွတ္ 3-8-2018
38 ႐ႈံး Sai Sai 2 မွတ္ 3-8-2018
39 ႐ႈံး Sai Sai 2 မွတ္ 3-8-2018
40 ႐ႈံး Sai Sai 2 မွတ္ 3-8-2018
41 သေရ Dingrin Kum San 0 မွတ္ 2-8-2018
42 ႏုိင္ Ag Soe 1 မွတ္ 1-8-2018
43 ႏုိင္ Ag Soe 1 မွတ္ 1-8-2018
44 ႐ႈံး Nay Linn 2 မွတ္ 1-8-2018
45 ႏုိင္ Yupa Kyaw 1 မွတ္ 30-7-2018
46 ႏုိင္ Yupa Kyaw 1 မွတ္ 30-7-2018
47 ႏုိင္ Kwee Phyo 1 မွတ္ 27-7-2018
48 ႐ႈံး Myatmoeaung Myatmoeaung 2 မွတ္ 27-7-2018
49 ႏုိင္ Nay Linn 1 မွတ္ 23-7-2018
50 သေရ Nay Linn 0 မွတ္ 23-7-2018

ဆုတံဆိပ္ ( 9 ) ခု

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

ရရွိခဲ့တယ္ 27-7-2018

ဓား

ဓား

x 6 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 12-8-2018

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

x 2 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 8-8-2018