ဦး ေက်ာ္ျမိုင္ ဦး ေက်ာ္ျမိုင္

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 22-03-2018
အဆင့္ 164 အမွတ္ေပါင္း 296
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 4,405 ႏိုင္ပြဲ 2,932 ႐ႈံးပြဲ 1,364 သေရပြဲ 109

ဦး ေက်ာ္ျမိုင္ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႏုိင္ Ivy Soe 1 မွတ္ 2 နာရီအၾကာက
9 ႏုိင္ Ko Kyaw 1 မွတ္ မေန႕က
10 ႏုိင္ Ko Kyaw 1 မွတ္ မေန႕က
11 ႏုိင္ Ko Kyaw 1 မွတ္ မေန႕က
12 ႐ႈံး Tin Win 3 မွတ္ မေန႕က
13 ႏုိင္ Tin Win 1 မွတ္ မေန႕က
14 ႏုိင္ Tin Win 1 မွတ္ မေန႕က
15 ႏုိင္ Tin Win 1 မွတ္ မေန႕က
16 ႐ႈံး AluminiumCity Aluminiu... 4 မွတ္ မေန႕က
17 ႏုိင္ AluminiumCity Aluminiu... 2 မွတ္ မေန႕က
18 ႐ႈံး Lwin Moe Paing 4 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
19 ႏုိင္ Aung Gyi 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
20 ႏုိင္ Zaw Win Lay 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
21 ႏုိင္ San Paw 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
22 ႐ႈံး San Paw 4 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
23 ႏုိင္ Ye Yint 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
24 ႏုိင္ Ye Yint 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
25 ႐ႈံး Myatmoeaung Myatmoeaung 4 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
27 ႐ႈံး Accer Hein 4 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
28 ႏုိင္ Min Htet Soe 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
29 ႐ႈံး Willian Chit 4 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
30 ႏုိင္ Thuya Tun 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
31 ႏုိင္ U Moe Kyaw 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
32 ႏုိင္ U Moe Kyaw 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
33 သေရ U Moe Kyaw 0 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
34 ႏုိင္ U Moe Kyaw 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
35 ႏုိင္ U Moe Kyaw 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
36 ႏုိင္ U Moe Kyaw 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
37 ႐ႈံး Islam Boy Lay 4 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
38 ႏုိင္ Ye Yint 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
39 ႏုိင္ Ye Yint 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
40 ႏုိင္ Islam Boy Lay 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
41 ႏုိင္ Chail Mhoon Thi 2 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
42 ႏုိင္ U Moe Kyaw 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
43 ႏုိင္ U Moe Kyaw 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
44 ႏုိင္ U Moe Kyaw 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
45 ႏုိင္ U Moe Kyaw 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
46 ႏုိင္ U Moe Kyaw 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
47 ႏုိင္ U Moe Kyaw 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
48 ႏုိင္ U Moe Kyaw 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
49 ႏုိင္ U Moe Kyaw 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
50 ႏုိင္ U Moe Kyaw 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 268 ) ခု

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

x 2 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 3 အပတ္အၾကာက

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 47 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 4 ရက္အၾကာက

ဓား

ဓား

x 200 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 3 နာရီအၾကာက

သူရဲေကာင္း

သူရဲေကာင္း

x 14 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 2 အပတ္အၾကာက

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

x 5 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 13-7-2018