Ko Aung Aung Ko Aung Aung

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 10-03-2018
အဆင့္ 24,591 အမွတ္ေပါင္း -433
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 1,356 ႏိုင္ပြဲ 355 ႐ႈံးပြဲ 978 သေရပြဲ 23

Ko Aung Aung နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး Thein 1 မွတ္ 5 နာရီအၾကာက
2 ႐ႈံး Thein 1 မွတ္ 5 နာရီအၾကာက
3 ႐ႈံး Thein 1 မွတ္ 5 နာရီအၾကာက
4 ႐ႈံး Yin Nwe 1 မွတ္ 7 နာရီအၾကာက
5 ႐ႈံး Chit Kaung 1 မွတ္ 7 နာရီအၾကာက
6 ႐ႈံး Chit Kaung 1 မွတ္ 8 နာရီအၾကာက
7 ႐ႈံး Thant Zin 1 မွတ္ 10 နာရီအၾကာက
8 ႐ႈံး Thant Zin 1 မွတ္ 10 နာရီအၾကာက
9 ႏုိင္ Tin Win 2 မွတ္ 11 နာရီအၾကာက
11 ႏုိင္ Smith Harry 1 မွတ္ 11 နာရီအၾကာက
12 ႐ႈံး Mg Mg 1 မွတ္ 12 နာရီအၾကာက
13 ႐ႈံး Mg Mg 1 မွတ္ 12 နာရီအၾကာက
14 ႐ႈံး Mg Mg 1 မွတ္ 12 နာရီအၾကာက
15 ႐ႈံး Mg Mg 1 မွတ္ 12 နာရီအၾကာက
16 ႏုိင္ Justin Cole 1 မွတ္ 12 နာရီအၾကာက
17 ႐ႈံး Kyawsan Win 1 မွတ္ မေန႕က
18 ႏုိင္ U Kyaw Nyunt Naing 1 မွတ္ မေန႕က
19 ႐ႈံး U Kyaw Nyunt Naing 1 မွတ္ မေန႕က
20 ႐ႈံး Myatmoeaung Myatmoeaung 1 မွတ္ မေန႕က
21 ႏုိင္ Min Lay Min Lay 1 မွတ္ မေန႕က
22 ႐ႈံး Min Lay Min Lay 1 မွတ္ မေန႕က
23 ႏုိင္ မမ ေနေန 2 မွတ္ မေန႕က
25 ႐ႈံး Saw Htat 1 မွတ္ မေန႕က
26 ႏုိင္ Saw Htat 1 မွတ္ မေန႕က
27 ႐ႈံး Saw Htat 1 မွတ္ မေန႕က
28 ႐ႈံး Brave Lion 1 မွတ္ မေန႕က
29 ႏုိင္ Brave Lion 1 မွတ္ မေန႕က
30 ႏုိင္ Brave Lion 1 မွတ္ မေန႕က
31 ႐ႈံး Brave Lion 1 မွတ္ မေန႕က
32 ႐ႈံး Ko Phyo Wai 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
33 ႐ႈံး Ko Phyo Wai 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
34 ႏုိင္ U Kyaw Nyunt Naing 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
35 ႐ႈံး Myothet Naing 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
36 ႏုိင္ Myothet Naing 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
37 ႐ႈံး Min Zaw Hlaing 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
38 ႐ႈံး Golden Myanmar 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
39 ႐ႈံး Golden Myanmar 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
40 ႏုိင္ Golden Myanmar 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
41 ႐ႈံး Golden Myanmar 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
42 ႏုိင္ Golden Myanmar 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
43 ႐ႈံး Golden Myanmar 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
44 ႏုိင္ Golden Myanmar 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
45 ႏုိင္ Golden Myanmar 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
46 ႐ႈံး Golden Myanmar 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
47 ႐ႈံး Golden Myanmar 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
48 ႐ႈံး Maung Maung 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
49 ႐ႈံး Maung Maung 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
50 ႐ႈံး Maung Maung 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 4 ) ခု

ဓား

ဓား

x 3 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 25-4-2018

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ရရွိခဲ့တယ္ 7-7-2018