Ko Aung Aung Ko Aung Aung

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 10-03-2018
အဆင့္ 24,679 အမွတ္ေပါင္း -556
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 1,826 ႏိုင္ပြဲ 507 ႐ႈံးပြဲ 1,292 သေရပြဲ 27

Ko Aung Aung နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး San Paw 1 မွတ္ 4 နာရီအၾကာက
2 ႐ႈံး San Paw 1 မွတ္ 4 နာရီအၾကာက
3 ႐ႈံး Min Tun 1 မွတ္ 15 နာရီအၾကာက
4 ႏုိင္ Min Tun 1 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
5 ႏုိင္ Min Tun 1 မွတ္ 16 နာရီအၾကာက
7 ႏုိင္ Tayar Pwagyi 1 မွတ္ 20 နာရီအၾကာက
8 ႐ႈံး Bo Kyaw 1 မွတ္ မေန႕က
9 ႐ႈံး မမ ေနေန 1 မွတ္ မေန႕က
10 ႐ႈံး မမ ေနေန 1 မွတ္ မေန႕က
11 ႏုိင္ Chit Kaung 1 မွတ္ မေန႕က
12 ႐ႈံး Chit Kaung 1 မွတ္ မေန႕က
13 ႐ႈံး Chue 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
14 ႏုိင္ ခ်က္ဘုရင္ 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
16 ႏုိင္ Grishuck 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
17 ႏုိင္ Grishuck 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
18 ႐ႈံး Grishuck 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
19 ႏုိင္ Grishuck 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
21 ႐ႈံး Ag Soe 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
22 ႐ႈံး Ag Soe 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
23 ႐ႈံး Thura Kyaw Nyein 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
26 ႐ႈံး Bo Kyaw 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
27 ႏုိင္ Win Swe 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
28 ႐ႈံး Myint Lwin 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
29 ႐ႈံး Aung Aung 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
30 ႏုိင္ U Hla Moe Aung 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
31 ႏုိင္ U Hla Moe Aung 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
32 ႐ႈံး Nyein Chan 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
33 ႐ႈံး Nyein Chan 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
34 ႐ႈံး Nyein Chan 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
35 ႐ႈံး Nyein Chan 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
36 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
37 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
38 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
39 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
40 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
41 ႐ႈံး Win Swe 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
42 ႏုိင္ To Day 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
43 ႐ႈံး Kyaw Win Thu 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
44 ႐ႈံး Kyaw Tun Kyaw Tun 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
45 ႐ႈံး Chit Kaung 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
46 ႏုိင္ Ko Zaing 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
47 ႐ႈံး Ko Zaing 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
48 ႏုိင္ Lu Luu 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
49 ႐ႈံး Lu Luu 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
50 ႏုိင္ Lu Luu 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 5 ) ခု

ဓား

ဓား

x 4 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 26-8-2018

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ရရွိခဲ့တယ္ 7-7-2018