ေကေအ တီ ေကေအ တီ

Hnin HninWai နဲ႕ ကစားမယ္။ (ၾကည့္မယ္)
မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 26-11-2017
အဆင့္ 234 အမွတ္ေပါင္း 241
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 5,938 ႏိုင္ပြဲ 3,526 ႐ႈံးပြဲ 2,243 သေရပြဲ 169

ေကေအ တီ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႏုိင္ Kyawsan Win 1 မွတ္ 12 မိနစ္အၾကာ
2 ႏုိင္ Aung Myothant 1 မွတ္ 21 မိနစ္အၾကာ
3 ႐ႈံး Ivy Soe 3 မွတ္ 1 နာရီအၾကာက
6 ႏုိင္ Kyawsan Win 1 မွတ္ 2 နာရီအၾကာက
7 ႏုိင္ Thura Kyaw Nyein 1 မွတ္ 4 နာရီအၾကာက
8 ႏုိင္ Thura Kyaw Nyein 1 မွတ္ 4 နာရီအၾကာက
9 ႐ႈံး Mg Tun Yin 3 မွတ္ 5 နာရီအၾကာက
10 ႏုိင္ Mg Tun Yin 3 မွတ္ 5 နာရီအၾကာက
11 ႏုိင္ Justin Cole 1 မွတ္ 6 နာရီအၾကာက
12 ႏုိင္ Justin Cole 1 မွတ္ 6 နာရီအၾကာက
13 ႏုိင္ Justin Cole 1 မွတ္ 6 နာရီအၾကာက
14 ႏုိင္ Willian Chit 1 မွတ္ 7 နာရီအၾကာက
15 ႏုိင္ Willian Chit 1 မွတ္ 7 နာရီအၾကာက
16 ႏုိင္ Willian Chit 1 မွတ္ 7 နာရီအၾကာက
17 ႐ႈံး Willian Chit 3 မွတ္ 7 နာရီအၾကာက
18 ႐ႈံး Solo Prince 3 မွတ္ 10 နာရီအၾကာက
19 သေရ Sayar AyeMin 0 မွတ္ 10 နာရီအၾကာက
20 သေရ Zaw Win Lay 0 မွတ္ 23 နာရီအၾကာက
21 ႏုိင္ Bo Kyaw 1 မွတ္ မေန႕က
22 ႏုိင္ Ko Kyaw 1 မွတ္ မေန႕က
23 ႏုိင္ Golden Myanmar 1 မွတ္ မေန႕က
24 ႏုိင္ Zaw Zaw 1 မွတ္ မေန႕က
25 ႏုိင္ U Phyo Min Khaing 1 မွတ္ မေန႕က
26 ႐ႈံး Justin Cole 3 မွတ္ မေန႕က
27 ႏုိင္ York Lay 1 မွတ္ မေန႕က
28 ႏုိင္ York Lay 1 မွတ္ မေန႕က
29 ႏုိင္ Zaw Hein 1 မွတ္ မေန႕က
30 ႏုိင္ Zaw Hein 1 မွတ္ မေန႕က
31 ႏုိင္ Zaw Hein 1 မွတ္ မေန႕က
32 ႏုိင္ Zaw Hein 1 မွတ္ မေန႕က
33 ႏုိင္ Sai Nawkham 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
34 ႏုိင္ Sai Nawkham 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
35 ႏုိင္ Sai Nawkham 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
36 ႏုိင္ Tain Wah Maung 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
37 ႏုိင္ Tain Wah Maung 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
38 ႏုိင္ Ag Soe 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
39 သေရ Ag Soe 0 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
40 ႏုိင္ Ag Soe 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
41 ႐ႈံး Ag Soe 3 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
43 ႏုိင္ Moe Zaw Myint 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
44 ႐ႈံး Moe Zaw Myint 3 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
45 သေရ Moe Zaw Myint 0 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
46 ႐ႈံး KoKo Lusoe 3 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
47 ႏုိင္ Zaw Win Lay 2 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
48 ႏုိင္ U Kyaw Nyunt Naing 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
49 ႐ႈံး Phoe Thar 3 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
50 ႐ႈံး Mg Tun Yin 3 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 258 ) ခု

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 35 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ မေန႕က

ဓား

ဓား

x 221 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 1 နာရီအၾကာက

သူရဲေကာင္း

သူရဲေကာင္း

ရရွိခဲ့တယ္ 9-7-2018

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ရရွိခဲ့တယ္ 16-6-2018