ကုိကုိ ညီညီ ကုိကုိ ညီညီ

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 07-08-2017
အဆင့္ 22,359 အမွတ္ေပါင္း 90
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 264 ႏိုင္ပြဲ 111 ႐ႈံးပြဲ 142 သေရပြဲ 11

ကုိကုိ ညီညီ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး Ko Htun Kyaw 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
4 ႐ႈံး Zaw Win 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
5 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
7 ႏုိင္ Min Min Oo 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
8 ႐ႈံး Min Min Oo 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
9 ႏုိင္ Min Min Oo 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
10 ႏုိင္ U Gyi Mg 1 မွတ္ 31-12-2017
11 ႏုိင္ Engr Ko Thiha 1 မွတ္ 25-12-2017
12 ႏုိင္ Ko Phoe Nyan 1 မွတ္ 22-12-2017
13 ႏုိင္ ကႏာၱရ ဆူး 1 မွတ္ 22-12-2017
14 ႏုိင္ Myatmoeaung Myatmoeaung 1 မွတ္ 16-12-2017
15 ႏုိင္ Htik Htik 1 မွတ္ 16-12-2017
16 ႐ႈံး Wati Moe Paing 1 မွတ္ 6-12-2017
17 ႏုိင္ Myint Aung 1 မွတ္ 11-11-2017
18 ႏုိင္ Thant Zin 1 မွတ္ 9-11-2017
19 ႐ႈံး Thant Zin 1 မွတ္ 9-11-2017
20 ႐ႈံး ငထံုႀကီး 1 မွတ္ 20-10-2017
21 ႏုိင္ Saw Htat 1 မွတ္ 15-10-2017
22 ႏုိင္ ကႏာၱရ ဆူး 1 မွတ္ 15-10-2017
23 ႏုိင္ ကႏာၱရ ဆူး 1 မွတ္ 15-10-2017
24 ႐ႈံး Ko Zan 1 မွတ္ 9-10-2017
25 ႐ႈံး Ko Zan 1 မွတ္ 9-10-2017
26 ႏုိင္ Ko Zan 1 မွတ္ 9-10-2017
27 ႏုိင္ Thank Thank 1 မွတ္ 7-10-2017
28 ႐ႈံး ကို ကို 1 မွတ္ 7-10-2017
29 ႏုိင္ Mg Mg 1 မွတ္ 7-10-2017
30 ႏုိင္ Aye Mi San 1 မွတ္ 2-10-2017
31 ႏုိင္ Aye Mi San 1 မွတ္ 2-10-2017
32 ႏုိင္ Aye Mi San 1 မွတ္ 2-10-2017
33 ႏုိင္ Thet Oo 1 မွတ္ 2-10-2017
34 ႐ႈံး Myat Thwal 1 မွတ္ 1-10-2017
35 ႐ႈံး Myat Thwal 1 မွတ္ 1-10-2017
36 ႐ႈံး Zaw Gyi 1 မွတ္ 1-10-2017
37 ႐ႈံး Tun Thein 1 မွတ္ 1-10-2017
38 ႐ႈံး Saw Htat 1 မွတ္ 1-10-2017
39 ႏုိင္ Mg Mg 1 မွတ္ 1-10-2017
40 ႏုိင္ ကႏာၱရ ဆူး 1 မွတ္ 1-10-2017
41 ႐ႈံး Myothet Naing 1 မွတ္ 1-10-2017
42 ႐ႈံး Min Sanda 1 မွတ္ 1-10-2017
43 ႐ႈံး DesertRose Rose 1 မွတ္ 1-10-2017
44 ႏုိင္ Thaw Zin Min 1 မွတ္ 29-9-2017
45 ႏုိင္ Ko Soe 1 မွတ္ 29-9-2017
46 ႏုိင္ လူႀကမ္း ေလး 2 မွတ္ 21-9-2017
47 ႐ႈံး Phoe Thar 1 မွတ္ 19-9-2017
48 ႐ႈံး Aung Aung 1 မွတ္ 19-9-2017
49 ႐ႈံး Aung Aung 1 မွတ္ 19-9-2017
50 ႐ႈံး Chess Chess 1 မွတ္ 19-9-2017

ဆုတံဆိပ္ ( 5 ) ခု

ဓား

ဓား

x 5 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 6 ရက္အၾကာက