SoeThu Aung SoeThu Aung

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 09-07-2017
အဆင့္ 24,643 အမွတ္ေပါင္း -534
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 3,458 ႏိုင္ပြဲ 1,198 ႐ႈံးပြဲ 2,206 သေရပြဲ 54

SoeThu Aung နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႏုိင္ Ko Aung Aung 1 မွတ္ 1-8-2018
2 ႐ႈံး Ko Aung Aung 1 မွတ္ 1-8-2018
3 ႐ႈံး Ko Aung Aung 1 မွတ္ 1-8-2018
4 ႐ႈံး Ealy Pain 1 မွတ္ 1-8-2018
5 ႏုိင္ Ealy Pain 1 မွတ္ 1-8-2018
6 ႐ႈံး Ealy Pain 1 မွတ္ 1-8-2018
7 ႐ႈံး Ealy Pain 1 မွတ္ 1-8-2018
8 ႏုိင္ Ealy Pain 1 မွတ္ 1-8-2018
9 ႏုိင္ Ealy Pain 1 မွတ္ 1-8-2018
10 ႏုိင္ Ealy Pain 1 မွတ္ 1-8-2018
11 ႐ႈံး Aung Gyi 1 မွတ္ 1-8-2018
12 ႐ႈံး MaHar 1 မွတ္ 1-8-2018
13 ႐ႈံး MaHar 1 မွတ္ 1-8-2018
14 ႐ႈံး Win Kyaw 1 မွတ္ 31-7-2018
15 ႐ႈံး Win Kyaw 1 မွတ္ 31-7-2018
16 ႐ႈံး U Moe Kyaw 1 မွတ္ 31-7-2018
17 ႏုိင္ Chit Kaung 2 မွတ္ 31-7-2018
18 သေရ Zaw Hein 0 မွတ္ 31-7-2018
19 ႏုိင္ Zaw Hein 1 မွတ္ 31-7-2018
20 ႏုိင္ Zaw Hein 1 မွတ္ 31-7-2018
21 သေရ Justin Cole 0 မွတ္ 30-7-2018
22 ႐ႈံး Dnine Dnine 1 မွတ္ 30-7-2018
23 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ 30-7-2018
24 ႐ႈံး Win Kyaw 1 မွတ္ 29-7-2018
25 ႏုိင္ Chail Mhoon Thi 2 မွတ္ 29-7-2018
26 ႐ႈံး Ishq Anna 1 မွတ္ 29-7-2018
27 ႐ႈံး Ko Ko Oo 1 မွတ္ 29-7-2018
28 ႏုိင္ ပန္သစၥာ 2 မွတ္ 29-7-2018
29 ႐ႈံး ပန္သစၥာ 1 မွတ္ 29-7-2018
30 ႐ႈံး Dingrin Kum San 1 မွတ္ 29-7-2018
31 ႐ႈံး Min Ko Ko 1 မွတ္ 29-7-2018
32 ႏုိင္ Ko Kyaw 1 မွတ္ 29-7-2018
33 သေရ Ko Kyaw 0 မွတ္ 29-7-2018
34 ႐ႈံး Min Ko Ko 1 မွတ္ 29-7-2018
35 ႏုိင္ Mg Tun Yin 2 မွတ္ 29-7-2018
36 ႐ႈံး Sezy Sparrow 1 မွတ္ 29-7-2018
37 သေရ Sezy Sparrow 0 မွတ္ 29-7-2018
38 ႐ႈံး MaHar 1 မွတ္ 28-7-2018
39 ႐ႈံး MaHar 1 မွတ္ 28-7-2018
40 ႐ႈံး Tin Win 1 မွတ္ 28-7-2018
41 ႏုိင္ Aung Zaw 1 မွတ္ 28-7-2018
42 ႏုိင္ Aung Zaw 1 မွတ္ 28-7-2018
43 ႐ႈံး Nay Linn 1 မွတ္ 28-7-2018
44 ႏုိင္ Nay Linn 1 မွတ္ 28-7-2018
45 ႏုိင္ Nay Linn 1 မွတ္ 28-7-2018
46 ႐ႈံး U Moe Kyaw 1 မွတ္ 28-7-2018
47 ႐ႈံး U Moe Kyaw 1 မွတ္ 28-7-2018
48 ႐ႈံး Yin aung 1 မွတ္ 28-7-2018
49 ႏုိင္ Nay Linn 1 မွတ္ 28-7-2018
50 ႐ႈံး Min Zaw Hlaing 1 မွတ္ 28-7-2018

ဆုတံဆိပ္ ( 39 ) ခု

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

x 2 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 25-9-2017

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 4 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 17-6-2018

ဓား

ဓား

x 31 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 9-6-2018

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

x 2 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 3-3-2018