ေက်ာ္ထက္ေခါင္ ေက်ာ္ထက္ေခါင္

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 13-09-2016
အဆင့္ 65 အမွတ္ေပါင္း 493
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 2,905 ႏိုင္ပြဲ 1,878 ႐ႈံးပြဲ 973 သေရပြဲ 54

ေက်ာ္ထက္ေခါင္ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး Win Aye 5 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
2 ႐ႈံး Win Aye 6 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
3 ႏုိင္ Win Aye 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
4 ႐ႈံး Dnine Dnine 6 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
5 ႏုိင္ Scossor Scossor 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
6 ႏုိင္ Scossor Scossor 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
7 ႏုိင္ Scossor Scossor 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
8 ႏုိင္ Scossor Scossor 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
9 ႏုိင္ Scossor Scossor 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
10 ႏုိင္ Solo Prince 2 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
11 ႏုိင္ Kwee Soee 2 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
12 ႏုိင္ Kwee Soee 2 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
13 ႐ႈံး KoKo Lusoe 6 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
14 ႏုိင္ Tin Win 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
15 ႏုိင္ Won Koko 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
16 ႏုိင္ Bo Kyaw 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
17 ႏုိင္ Min Htet Soe 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
18 ႏုိင္ Min Htet Soe 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
19 ႏုိင္ Min Htet Soe 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
20 ႏုိင္ Bo Kyaw 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
21 ႏုိင္ Ko Aung Aung 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
22 ႏုိင္ Than Kyaw Htay 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
23 ႏုိင္ Won Koko 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
24 ႏုိင္ U Kyaw Nyunt Naing 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
25 ႏုိင္ U Kyaw Nyunt Naing 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
26 ႏုိင္ Pyae Phyo 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
27 ႏုိင္ Pyae Phyo 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
28 ႏုိင္ Tin Win 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
29 ႏုိင္ Tin Win 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
30 ႏုိင္ Yan Aung Thu 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
31 ႏုိင္ Yan Aung Thu 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
32 ႐ႈံး Aung Htet 5 မွတ္ 21-7-2018
33 ႐ႈံး Aung Aung 5 မွတ္ 25-6-2018
34 ႏုိင္ ပန္သစၥာ 2 မွတ္ 25-6-2018
35 ႏုိင္ Nay Linn 1 မွတ္ 25-6-2018
36 ႏုိင္ Tun Lin 4 မွတ္ 25-6-2018
37 ႏုိင္ Pearl Diamond 2 မွတ္ 25-6-2018
38 ႏုိင္ Pearl Diamond 2 မွတ္ 25-6-2018
39 ႏုိင္ Hnin HninWai 1 မွတ္ 24-6-2018
40 ႏုိင္ Kyipyar 1 မွတ္ 24-6-2018
41 ႏုိင္ Ealy Pain 1 မွတ္ 24-6-2018
42 ႏုိင္ Ealy Pain 1 မွတ္ 24-6-2018
43 ႏုိင္ Ealy Pain 1 မွတ္ 24-6-2018
44 ႏုိင္ Nay Yar 1 မွတ္ 23-6-2018
45 ႏုိင္ Nay Yar 1 မွတ္ 23-6-2018
46 ႏုိင္ ကိုမင္း 1 မွတ္ 22-6-2018
47 ႏုိင္ ကိုမင္း 1 မွတ္ 22-6-2018
48 ႏုိင္ Hen Ry 2 မွတ္ 21-6-2018
49 ႏုိင္ Hen Ry 2 မွတ္ 21-6-2018
50 ႏုိင္ Zaw Win 3 မွတ္ 21-6-2018

ဆုတံဆိပ္ ( 130 ) ခု

အဏုျမဴဗံုး

အဏုျမဴဗံုး

x 4 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 12-5-2018

ေရာ့ကတ္

ေရာ့ကတ္

ရရွိခဲ့တယ္ 22-4-2018

တင့္ကား

တင့္ကား

x 3 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 19-6-2018

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

x 11 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 25-6-2018

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 28 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 1 အပတ္အၾကာက

ဓား

ဓား

x 71 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 2 ရက္အၾကာက

သူရဲေကာင္း

သူရဲေကာင္း

x 11 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 10-6-2018

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ရရွိခဲ့တယ္ 29-3-2018