ငယ္ငယ္ ငယ္ငယ္

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 13-09-2016
အဆင့္ 68 အမွတ္ေပါင္း 462
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 2,856 ႏိုင္ပြဲ 1,835 ႐ႈံးပြဲ 967 သေရပြဲ 54

ငယ္ငယ္ နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႏုိင္ Zaw Win 3 မွတ္ 12 နာရီအၾကာက
2 ႏုိင္ Ko Htoo 1 မွတ္ 12 နာရီအၾကာက
3 ႏုိင္ Ko Htoo 1 မွတ္ 12 နာရီအၾကာက
4 ႏုိင္ Ko Htoo 1 မွတ္ 12 နာရီအၾကာက
5 သေရ Myo Nyunt 0 မွတ္ 14 နာရီအၾကာက
6 ႏုိင္ Mahar Kyaw 1 မွတ္ မေန႕က
7 ႏုိင္ Hen Ry 2 မွတ္ မေန႕က
8 ႏုိင္ Hen Ry 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
9 ႏုိင္ Hen Ry 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
10 ႏုိင္ Hen Ry 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
11 ႏုိင္ Tun Thein 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
12 ႐ႈံး Tun Thein 5 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
13 ႏုိင္ Tun Thein 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
14 ႏုိင္ Chit Kaung 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
15 ႏုိင္ Win Kyaw 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
16 ႏုိင္ Win Kyaw 2 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
17 ႏုိင္ Nyi Hein 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
18 ႏုိင္ Nyi Hein 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
19 ႏုိင္ Nyi Hein 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
20 ႏုိင္ Thant Zin 1 မွတ္ 2 ရက္အၾကာက
21 ႏုိင္ Tun Thein 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
22 ႏုိင္ Tun Thein 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
23 ႏုိင္ Tun Thein 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
24 ႏုိင္ Tun Thein 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
25 ႏုိင္ Tharr Gyi 2 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
26 ႏုိင္ Tharr Gyi 2 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
27 ႏုိင္ Tharr Gyi 2 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
28 ႏုိင္ Tharr Gyi 2 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
39 ႏုိင္ Htoo Htoo 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
40 ႏုိင္ Mahar Kyaw 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
41 ႏုိင္ Mahar Kyaw 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
42 ႏုိင္ Mahar Kyaw 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
43 ႏုိင္ Mahar Kyaw 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
44 ႏုိင္ Kyawmgmgwin Sky 3 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
45 ႏုိင္ Kyawmgmgwin Sky 3 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 125 ) ခု

အဏုျမဴဗံုး

အဏုျမဴဗံုး

x 4 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 12-5-2018

ေရာ့ကတ္

ေရာ့ကတ္

ရရွိခဲ့တယ္ 22-4-2018

တင့္ကား

တင့္ကား

x 3 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 2 ရက္အၾကာက

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

x 10 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 1 အပတ္အၾကာက

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 27 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 6 ရက္အၾကာက

ဓား

ဓား

x 68 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 2 ရက္အၾကာက

သူရဲေကာင္း

သူရဲေကာင္း

x 11 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 1 အပတ္အၾကာက

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ရရွိခဲ့တယ္ 29-3-2018