Ko Ko Ko Ko

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 17-04-2016
အဆင့္ 14 အမွတ္ေပါင္း 1,255
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 1,506 ႏိုင္ပြဲ 1,094 ႐ႈံးပြဲ 365 သေရပြဲ 47

Ko Ko နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႏုိင္ Ko Ko 5 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
2 ႏုိင္ Ko Ko 5 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
3 ႏုိင္ Ko Ko 6 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
4 ႏုိင္ Ko Ko 6 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
5 ႏုိင္ Ko Ko 6 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
6 ႏုိင္ Ko Ko 6 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
7 ႏုိင္ Ko Ko 6 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
8 ႏုိင္ Ko Ko 6 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
9 ႏုိင္ Ko Ko 6 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
10 ႏုိင္ Ko Ko 6 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
11 ႏုိင္ Matthew 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
12 ႏုိင္ Matthew 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
13 ႏုိင္ Matthew 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
14 ႏုိင္ Matthew 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
15 ႏုိင္ Matthew 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
16 ႏုိင္ Ko Ko 6 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
17 ႏုိင္ Ko Ko 6 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
18 ႏုိင္ Ko Ko 6 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
19 ႏုိင္ Ko Ko 6 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
20 ႏုိင္ Ko Ko 6 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
21 ႏုိင္ Ko Ko 6 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
22 ႏုိင္ Ko Ko 6 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
23 ႏုိင္ Ko Ko 6 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
24 ႏုိင္ Ko Ko 6 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
25 ႏုိင္ Ko Ko 7 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
26 ႏုိင္ Maung Maung Lay 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
27 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
28 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
29 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
30 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
31 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
32 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
33 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
34 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
35 ႏုိင္ Maung Maung Lay 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
36 ႏုိင္ Ko Ko 7 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
37 ႏုိင္ Ko Ko 7 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
38 ႏုိင္ Ko Ko 7 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
39 ႏုိင္ Ko Ko 7 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
40 ႏုိင္ Ko Ko 7 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
41 ႏုိင္ Ko Ko 7 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
42 ႏုိင္ Ko Ko 7 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
43 ႏုိင္ Ko Ko 7 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
44 ႏုိင္ Ko Ko 7 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
45 ႏုိင္ Ko Ko 7 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
46 ႏုိင္ Matthew 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
47 ႏုိင္ Matthew 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
48 ႏုိင္ Matthew 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
49 ႏုိင္ Matthew 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
50 ႏုိင္ Matthew 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 85 ) ခု

အဏုျမဴဗံုး

အဏုျမဴဗံုး

x 4 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 2 အပတ္အၾကာက

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

ရရွိခဲ့တယ္ 24-1-2017

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 21 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 23-2-2017

ဓား

ဓား

x 56 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 24-2-2017

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

x 3 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 21-1-2017