Zaw Seng Du Zaw Seng Du

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 23-03-2016
အဆင့္ 24,591 အမွတ္ေပါင္း -81
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 563 ႏိုင္ပြဲ 162 ႐ႈံးပြဲ 397 သေရပြဲ 4

Zaw Seng Du နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႐ႈံး Dingrin Kum San 1 မွတ္ မေန႕က
2 ႐ႈံး U Gyi Mg 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
3 ႐ႈံး Ishq Anna 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
4 ႐ႈံး Win Kyaw 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
5 ႐ႈံး Win Kyaw 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
6 ႐ႈံး Lu Luu 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
7 ႐ႈံး Ko Than 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
8 ႐ႈံး Kwee Phyo 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
9 ႐ႈံး Kwee Phyo 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
10 ႏုိင္ Kwee Phyo 5 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
11 ႐ႈံး Win Swe 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
12 ႐ႈံး Myatmoe Aung 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
13 ႐ႈံး Myatmoe Aung 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
14 ႐ႈံး Myatmoe Aung 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
15 ႏုိင္ Ko Soe 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
16 ႐ႈံး Ko Htoo 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
17 သေရ Chit Kaung 0 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
18 ႐ႈံး U Gyi Mg 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
19 ႐ႈံး Ye Yint 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
20 သေရ Ye Yint 0 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
21 ႏုိင္ Tunaung Naing 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
22 ႐ႈံး Ag Soe 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
23 ႏုိင္ Tunaung Naing 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
24 ႏုိင္ Chit Kaung 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
25 ႐ႈံး Pearl Diamond 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
26 ႐ႈံး Nyi Min Hlaing 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
27 ႏုိင္ Ko Soe 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
28 ႏုိင္ Kyaw Win Thu 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
29 ႏုိင္ Kyaw Win Thu 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
30 ႏုိင္ Kyaw Win Thu 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
31 ႏုိင္ မမ ေနေန 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
32 ႏုိင္ To Day 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
33 ႐ႈံး To Day 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
34 ႏုိင္ To Day 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
35 ႐ႈံး Bo Kyaw 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
36 ႐ႈံး U Hla Moe Aung 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
37 ႏုိင္ Chit Kaung 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
38 ႐ႈံး Moe Zaw Myint 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
39 ႏုိင္ Moe Zaw Myint 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
40 ႐ႈံး Moe Zaw Myint 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
41 ႏုိင္ Moe Zaw Myint 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
42 ႐ႈံး Win Kyaw 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
43 ႐ႈံး Min Tun 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
44 ႏုိင္ Ko Soe 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
45 ႐ႈံး ေကေအ တီ 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
46 ႐ႈံး Ko Thant 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
47 ႐ႈံး Sayar AyeMin 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
48 ႐ႈံး Sayar AyeMin 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
49 ႐ႈံး Sayar AyeMin 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
50 ႐ႈံး Sayar AyeMin 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 3 ) ခု

ဓား

ဓား

x 3 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 1 အပတ္အၾကာက