မင္း ဘ ႀကီး မင္း ဘ ႀကီး

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 17-03-2016
အဆင့္ 8 အမွတ္ေပါင္း 1,937
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 1,893 ႏိုင္ပြဲ 1,739 ႐ႈံးပြဲ 108 သေရပြဲ 46

မင္း ဘ ႀကီး နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႏုိင္ Kwee Phyo 5 မွတ္ 8 နာရီအၾကာက
2 ႏုိင္ Kwee Phyo 5 မွတ္ 9 နာရီအၾကာက
3 ႏုိင္ Kwee Phyo 6 မွတ္ 9 နာရီအၾကာက
4 ႏုိင္ Min Htet 2 မွတ္ မေန႕က
6 ႏုိင္ Libra Zaw 7 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
8 ႏုိင္ Lu Luu 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
10 ႏုိင္ Good Follow Bets 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
11 ႏုိင္ Good Follow Bets 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
12 ႏုိင္ Good Follow Bets 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
13 ႏုိင္ Mohn Natha Shwe 4 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
14 ႏုိင္ Mohn Natha Shwe 4 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
15 ႏုိင္ Mohn Natha Shwe 4 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
16 ႏုိင္ Thura Kyaw Nyein 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
17 ႏုိင္ Tinoo Tinoo 3 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
18 ႏုိင္ Ko Htoo 1 မွတ္ 6 ရက္အၾကာက
19 ႐ႈံး Chess Mate 20 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
20 ႏုိင္ Hnin HninWai 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
21 ႏုိင္ Hnin HninWai 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
22 ႏုိင္ Hnin HninWai 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
23 ႏုိင္ Happy Journey 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
24 ႏုိင္ Happy Journey 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
25 ႏုိင္ Happy Journey 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
26 ႏုိင္ Tinoo Tinoo 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
27 ႏုိင္ Tinoo Tinoo 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
28 ႏုိင္ Tain Wah Maung 2 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
29 ႏုိင္ Mohn Natha Shwe 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
30 သေရ Lwin Maung 0 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
31 ႏုိင္ Lwin Maung 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
32 ႏုိင္ Mohn Natha Shwe 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
33 ႏုိင္ Mohn Natha Shwe 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
34 ႏုိင္ Mohn Natha Shwe 3 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
35 ႏုိင္ Ko Ko 1 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
36 ႏုိင္ Chue 2 မွတ္ 2 အပတ္အၾကာက
37 ႐ႈံး ငမူး 19 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
38 ႏုိင္ Lu Luu 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
39 ႏုိင္ KoKo Lusoe 6 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
40 ႏုိင္ Win Kyaw 4 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
41 ႏုိင္ Win Kyaw 4 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
42 ႏုိင္ Win Kyaw 4 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
43 ႏုိင္ ေနမင္ 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
44 ႏုိင္ Downdowndown 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
45 ႏုိင္ Ye Yint 1 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
46 ႏုိင္ Tain Wah Maung 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
47 ႏုိင္ Tain Wah Maung 2 မွတ္ 3 အပတ္အၾကာက
48 ႏုိင္ Kyaw Kyaw Aung 2 မွတ္ 18-1-2018
49 ႏုိင္ Kyaw Kyaw Aung 2 မွတ္ 18-1-2018
50 ႏုိင္ Ko Htoon 2 မွတ္ 18-1-2018

ဆုတံဆိပ္ ( 91 ) ခု

အဏုျမဴဗံုး

အဏုျမဴဗံုး

x 15 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 27-5-2016

ေရာ့ကတ္

ေရာ့ကတ္

x 2 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 1-5-2016

တင့္ကား

တင့္ကား

x 7 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 27-5-2016

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

x 8 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 3 အပတ္အၾကာက

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 19 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 1 အပတ္အၾကာက

ဓား

ဓား

x 31 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 1 အပတ္အၾကာက

သူရဲေကာင္း

သူရဲေကာင္း

x 8 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 27-5-2016

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ရရွိခဲ့တယ္ 16-6-2016