Aung Aung Aung Aung

မွ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။: 09-03-2016
အဆင့္ 131 အမွတ္ေပါင္း 336
ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ 1,799 ႏိုင္ပြဲ 799 ႐ႈံးပြဲ 974 သေရပြဲ 26

Aung Aung နဲ႕ စကားေျပာမယ္။

လက္တေလာ ကစားခဲ့ေသာ ပြဲမ်ား

1 ႏုိင္ Dnine Dnine 1 မွတ္ 3 ရက္အၾကာက
2 ႏုိင္ Normal Man 2 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
3 ႏုိင္ Normal Man 2 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
4 ႏုိင္ Normal Man 2 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
5 ႏုိင္ Normal Man 2 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
6 ႏုိင္ Thandar Soe 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
7 ႏုိင္ Thandar Soe 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
8 ႏုိင္ Thandar Soe 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
9 ႏုိင္ Thandar Soe 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
10 ႏုိင္ Thandar Soe 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
11 ႏုိင္ Thandar Soe 1 မွတ္ 4 ရက္အၾကာက
15 ႏုိင္ Aung Aung 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
16 ႏုိင္ KoKo Lusoe 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
17 ႏုိင္ Chail Mhoon Thi 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
18 ႏုိင္ Chail Mhoon Thi 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
19 ႏုိင္ Chail Mhoon Thi 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
20 ႏုိင္ Chail Mhoon Thi 2 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
21 ႏုိင္ မိုး ဝသန္ 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
22 ႏုိင္ မိုး ဝသန္ 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
23 ႏုိင္ မိုး ဝသန္ 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
24 ႏုိင္ Win Kyaw 3 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
25 ႏုိင္ Win Kyaw 3 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
26 ႏုိင္ Win Kyaw 3 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
27 ႏုိင္ Win Kyaw 3 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
28 ႐ႈံး Win Kyaw 3 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
29 ႐ႈံး Win Kyaw 3 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
30 ႏုိင္ Win Kyaw 3 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
31 ႏုိင္ Accer Hein 4 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
32 ႏုိင္ Won Koko 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
33 ႏုိင္ Won Koko 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
34 ႏုိင္ Aung Zaw 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
35 ႏုိင္ Saw Htat 1 မွတ္ 5 ရက္အၾကာက
39 ႏုိင္ Is Soe Minthein 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
40 ႏုိင္ Is Soe Minthein 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
41 ႏုိင္ York Lay 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
42 ႏုိင္ York Lay 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
43 ႏုိင္ York Lay 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
44 ႏုိင္ York Lay 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
45 ႐ႈံး May Thanda Cho 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
46 ႐ႈံး May Thanda Cho 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
47 ႐ႈံး May Thanda Cho 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
48 ႐ႈံး Moetain 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
49 ႐ႈံး Moetain 3 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက
50 ႏုိင္ Thant Zin 1 မွတ္ 1 အပတ္အၾကာက

ဆုတံဆိပ္ ( 31 ) ခု

ေရာ့ကတ္

ေရာ့ကတ္

ရရွိခဲ့တယ္ 2 အပတ္အၾကာက

တင့္ကား

တင့္ကား

ရရွိခဲ့တယ္ 3 အပတ္အၾကာက

လက္ပစ္ဗုံး

လက္ပစ္ဗုံး

ရရွိခဲ့တယ္ 1 အပတ္အၾကာက

ေအေက ၄၇

ေအေက ၄၇

x 2 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 5 ရက္အၾကာက

ဓား

ဓား

x 24 ေနာက္ဆုံးရခဲ့ေသာ ဆုတံဆိပ္ 1 အပတ္အၾကာက

သူရဲေကာင္း

သူရဲေကာင္း

ရရွိခဲ့တယ္ 6-4-2016

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ဇြဲနဘဲၾကီးသူ

ရရွိခဲ့တယ္ 30-6-2016