အြန္လိုင္းမွာ Chess ကစားမယ္။

လတ္တေလာ ( 16 ) ေယာက္ ရွိေနပါတယ္။

MaHar MaHar ႏိုင္ SoeThu Aung 1 မွတ္
Myo Nyunt Taxi Myo Nyunt Taxi ႏိုင္ နကၡ တ္ 1 မွတ္
Ko Htun Kyaw Ko Htun Kyaw ႏိုင္ Aung Aung 1 မွတ္
Nay Yar Nay Yar ႏိုင္ Nyi Hein 1 မွတ္
U Aung Linn Tun U Aung Linn Tun ႏိုင္ Tun Lin 4 မွတ္
Happy Journey Happy Journey ႏိုင္ Ko Phyo Wai 1 မွတ္
Hnin Thwe Hnin Thwe ႏိုင္ Lu Luu 1 မွတ္
Happy Journey Happy Journey ႏိုင္ Ko Phyo Wai 1 မွတ္
Kyawmgmgwin Sky Kyawmgmgwin Sky ႏိုင္ လင္းခ သူရ 3 မွတ္
Happy Journey Happy Journey ႏိုင္ Ko Phyo Wai 1 မွတ္