အြန္လိုင္းမွာ Chess ကစားမယ္။

လတ္တေလာ ( 12 ) ေယာက္ ရွိေနပါတယ္။

ပန္သစၥာ ပန္သစၥာ ႏိုင္ Ealy Pain 1 မွတ္
Aung Aung Aung Aung ႏိုင္ Nyinyi 1 မွတ္
Aungkoko Latt Aungkoko Latt ႏိုင္ Mamalay Lay 2 မွတ္
သူဇာ ႏြယ္ သူဇာ ႏြယ္ ႏိုင္ Min Kaung San 2 မွတ္
Hnin HninWai Hnin HninWai ႏိုင္ Zaw Win 4 မွတ္
ပန္သစၥာ ပန္သစၥာ ႏိုင္ Ealy Pain 1 မွတ္
Johan Cright Johan Cright ႏိုင္ Nyinyi 1 မွတ္
Ealy Pain Ealy Pain ႏိုင္ Aung Aung 1 မွတ္
Aung Aung Aung Aung ႏိုင္ Ko Ko Aung 2 မွတ္
Min Kaung San Min Kaung San ႏိုင္ သူဇာ ႏြယ္ 1 မွတ္