အြန္လိုင္းမွာ Chess ကစားမယ္။

လတ္တေလာ ( 25 ) ေယာက္ ရွိေနပါတယ္။

Thandar Soe Thandar Soe ဆုတံဆိပ္ ရရွိပါသည္။ ေအေက ၄၇ ေအေက ၄၇
Win Kyaw Win Kyaw ဆုတံဆိပ္ ရရွိပါသည္။ ဓား ဓား
Moetain Moetain ႏိုင္ Saw Htat 1 မွတ္
Khunt Thu Aung Khunt Thu Aung ႏိုင္ Ko Aung Aung 1 မွတ္
Mohn Natha Shwe Mohn Natha Shwe ႏိုင္ Thura Kyaw Nyein 1 မွတ္
Jax Dylan Jax Dylan ႏိုင္ Kyawsan Win 1 မွတ္
Ivy Soe Ivy Soe ႏိုင္ Ealy Pain 1 မွတ္
Zaw Win Lay Zaw Win Lay ႏိုင္ Ko Ko Aung 2 မွတ္
Htunhtun Linn Htunhtun Linn ႏိုင္ An SueYeh 1 မွတ္